ظرف سفالی نقاشی زیر لعاب

ظرف سفالی نقاشی زیر لعاب

ظرف سفالی نقاشی زیر لعاب با رنگ های آبی فیروزه ای و مشکی . دارای نقش های هندسی و گیاهی