پوستر ایکوم 2023

روز جهانی موزه 2023

اطلاعیه

موضوع روز جهانی موزه در 18 می سال 2023 ، پایداری و رفاه است.

 

از سال 2020، هر سال، روز جهانی موزه از مجموعه ای از  اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، حمایت می کند. در سال 2023، ما بر روی موارد زیر تمرکز خواهیم کرد:

  • هدف 3 سلامت و رفاه جهانی: تضمین زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه در تمام سنین، به ویژه در مورد سلامت روان و انزوای اجتماعی.
  • هدف 13 اقدام اقلیمی: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و اثرات آن، اتخاذ شیوه‌های تولید کربن کمتر در قسمت شمال جهان و استراتژی‌های کاهش در قسمت  جنوب جهان.
  • هدف 15 زندگی در خشکی: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، تقویت رهنمود های رهبران بومی و افزایش آگاهی در مورد از دست دادن تنوع زیستی.

کاسه اسگرافیتو

7 هجری

کاسه سفالی نقش کنده زیر لعاب
کاشی ستاره ای

14 میلادی

کاشی زرین فام

نشست تخصصی با عنوان: تفکر طراحی برای موزه ها ، طراحی رویدادهای مخاطب محور

نشست تخصصی با عنوان، تفکر طراحی برای موزه ها و طراحی رویدادهای مخاطب محور

ادامه...

Continue reading

کتیبه روی سفال

سفال

سفال مهمترین و آشناترین مصنوع دست ساز انسان است. اوج دلبستگی انسان  به سفال را می‌توان در بیانات الهی مانند آیه چهاردهم یکی از سوره‌های قرآن کریم (یعنی الرحمن) دید که خداوند تصریح می‌کند که انسان را مانند یک سفالگر، از گل زنگار آفریده است،  این نشان می دهد که همه انسان ها از یک…

ادامه...

ارتباط با ما

برای ارتباط با ما فرم زیر را پر کنید.