زیورآلات

جواهرات در دوره هخامنشی

هنر جواهر سازی : جواهرات از طریق کیفیت عالی تزیینات پرزرق و برق مرصع که خصیصه این دوره است شناخته می شود در این سبک جواهرات مختلف با قطعاتی از سنگ های قیمتی ، آبگینه ، سرامیک به رنگ های گوناگون تزیین می شوند و این قطعات در تورفتگی های روی سطح طلا کار کارگذاشته می شدند و این هنر توسط هنرمندان مادی و مصری وارد ایران شده بود.

انواع زیورآلات :

1.دستبند :  معمولا با سر یک حیوان در انتهای آن در طول دوران حکومت هخامنشیان رواج داشت در این دستبند ها دو شیر در حال بلعیدن دو قوچ هستند و نمونه دیگر از دو پرنده شکاری جواهر نشان تشکیل شده بود و استفاده از دستبند مرسوم بود استفاده فراوانی داشته است از جمله ویژگی های جدید در این دوره کاربرد گسترده کار های جواهر نشان پرزرق و برق است و بهترین نمونه ها مربوط به گنجینه جیحون است و از هنر مصر تاثیر گرفته است و به شکل سر و تنه دو شیر-دال است.